Pásové světlíky ALLUX − prosvětlení budov denním světlem

Pásové světlíky ALLUX – rekonstrukce

Rekonstrukce č. 1 – demontáž sedlových světlíků a montáž nových obloukových světlíků ALLUX

Rekonstrukce původních sedlových světlíků za světlíky obloukové s dvojitým (sandwichovým) zasklením.

Zde byl použit světlík ALLUX SANDWICH THERMO – více info o těchto světlících – viz. světlíky s nízkým prostupem tepla.

Rekonstrukce č. 2 – demontáž sedlových světlíků a montáž nových obloukových světlíků ALLUX

Zde se jednalo o kompletní demontáž sedlových světlíků a jejich náhradu za nové obloukové světlíky ALLUX. Celkem 2 ks světlíků o rozměrech 6,20 x 48,00 m.

Rekonstrukce č. 3 – demontáž sedlových světlíků a montáž nových obloukových světlíků ALLUX

Rekonstrukce původních sedlových světlíků za světlíky obloukové s dvojitým (sandwichovým) zasklením.

Zde byl použit světlík ALLUX SANDWICH STANDARD – více info o těchto světlících – viz. světlíky s nízkým prostupem tepla.

Rekonstrukce č. 4 – demontáž sedlových světlíků a montáž nových obloukových světlíků ALLUX SANDWICH THERMO (nízký prostup tepla celým světlíkem)

Výrobní areál Vetropack Nemšová – Slovensko

Rekonstrukce č. 5 – demontáž obloukových světlíků a montáž nových obloukových světlíků ALLUX SANDWICH THERMO (nízký prostup tepla celým světlíkem)

Rekonstrukce původních obloukových světlíků za světlíky obloukové s dvojitým (sandwichovým) zasklením a přerušeným tepelným mostem u profilů.

Zde byl použit světlík ALLUX SANDWICH THERMO – více info o těchto světlících – viz. světlíky s nízkým prostupem tepla.

Rekonstrukce č. 6 – demontáž obloukového světlíku a montáž nového obloukového světlíku ALLUX SANDWICH THERMO, včetně nové podsady světlíku

Rekonstrukce původního obloukového světlíku za světlík obloukový s dvojitým (sandwichovým) zasklením a přerušeným tepelným mostem u profilů.

Zde byl použit světlík ALLUX SANDWICH THERMO – více info o těchto světlících – viz. světlíky s nízkým prostupem tepla.

Rekonstrukce č. 7 – náhrada PC desek v sedlovém pásovém světlíku za původní drátosklo

Zde byla provedena výměna PC desek za původní drátosklo. Vzhledem ke stávající železné konstrukci bylo nutno provést její očištění, nátěr základní barvou a vnější přeplechování al. plechy. Vrchní přítlačné lišty pro uchycení PC desek byly také hliníkové včetně gumového těsnění.

Rekonstrukce č. 8 – náhrada PC desek v sedlovém pásovém světlíku za původní drátosklo

Obdobné řešení jako u „Rekonstrukce č. 6“. Zde byla také provedena výměna PC desek za původní drátosklo. Vzhledem ke stávající železné konstrukci bylo nutno provést její očištění, nátěr základní barvou a vnější přeplechování al. plechy. Vrchní přítlačné lišty pro uchycení PC desek byly také hliníkové včetně gumového těsnění.

Rekonstrukce č. 9 – náhrada PC desek za původní drátosklo (sedlový světlík s malým sklonem)

Obdobné řešení jako u „Rekonstrukce č. 6“.

Rekonstrukce č. 10 – demontáž sedlového světlíku a montáž nového obloukového světlíku ALLUX

Zde se jednalo o kompletní výměnu menších sedlových světlíků za nové obloukové světlíky ALLUX (celohliníková konstrukce a polykarbonátové zasklení). Součástí bylo také přesklení vodorovné konstrukce pod světlíkem.

Rekonstrukce č. 11 – demontáž obloukových světlíků a montáž nových světlíků ALLUX s ochranou proti propadnutí

Zde se jednalo o kompletní výměnu menších sedlových světlíků za nové obloukové světlíky ALLUX (celohliníková konstrukce a polykarbonátové zasklení). Součástí bylo také přesklení vodorovné konstrukce pod světlíkem.

Rekonstrukce č. 12 – výměna polykarbonátových desek v obloukovém pásovém světlíku

Rekonstrukce č. 13 – demontáž obloukového světlíku a montáž nového obloukového světlíku ALLUX

Výměna původního obloukového světlíku za světlík obloukový s jednoduchým zasklením.

Rekonstrukce č. 14 – výměna polykarbonátových desek v obloukovém pásovém světlíku

V tomto případě se jednalo pouze o výměnu polykarbonátových desek a gumového těsnění. Díky původní SYSTÉMOVÉ hliníkové konstrukci nebyly nutné žádné další úpravy.

Rekonstrukce č. 15 – demontáž sedlového světlíku a montáž nového obloukového světlíku ALLUX

Zde se jednalo o kompletní výměnu sedlových světlíků za nové obloukové světlíky v areálu Frigera Kolín. Výměna byla provedena za provozu v hale s minimálním dopadem na výrobu. Díky kompletní výměně došlo ke zmenšení plochy světlíků (obloukový tvar) a tudíž k významné úspoře při temperování haly v zimních měsících.