Pásové světlíky ALLUX − prosvětlení budov denním světlem

Pásové světlíky ALLUX – ekonomická výhodnost

1. Ekonomická výhodnost – Úspory nákladů na vytápění

Použitím komůrkových polykarbonátových desek se dosáhne podstatných úspor ve spotřebě tepla snížením tepelných ztrát (zvláště v porovnání se staršími konstrukcemi, kde je většinou používáno drátosklo).

Ze vzorců pro výpočet tepelných ztrát vyplývá, že jejich hodnotu lze ovlivnit:

1. plochou prosklení – to znamená volbou tvaru světlíku – např. pro šířku světlíku 3 m na 1 bm délky:

 • obloukový světlík s poměrem výšky k šířce v/š = 1:2 S = 4,71 m2
 • obloukový světlík s poměrem výšky k šířce v/š = 1:3 S = 3,82 m2
 • obloukový světlík s poměrem výšky k šířce v/š = 1:5 S = 3,31 m2
 • obloukový světlík s poměrem výšky k šířce v/š = 1:7 S = 3,16 m2
 • sedlový světlík s vrcholovým úhlem 90° S = 4,24 m2

Z toho vychází jako nejvhodnější použít obloukový světlík s poměrem v/š = 1:7. 

2. volbou vhodného prosklívacího materiálu podle prostupu tepla U (W/m2.K)
např. pro plochu prosklení 100 m2, DT = 32 (pro tv = 20 °C a tz = -12 °C) a Makrolon SDP8 (U1 = 3,3) a Makrolon S3P16 (U2= 2,4) je snížení tepelných ztrát DQ = 100 . (3,3 – 2,4) . 32 = 2880 W.

Pro volbu prosklívacího materiálu je nutná ekonomická úvaha, kdy se kromě posouzení tepelných ztrát uvažuje i s cenou prosklívacího materiálu.
Omezujícím faktorem je povolený poloměr ohybu prosklívacího materiálu (pro dané v/š a šířku světlíku) – doporučujeme konzultovat s naším technikem.

3. změnou hodnoty rozdílu teplot mezi venkovním a zastřešeným prostorem,
kterou lze ovlivnit pouze úpravou režimu vytápění (regulací topného výkonu – denní provoz, noční útlum, temperování při delší odstávce provozu a hlavně nepřetápěním při plném provozu). Na tento parametr nemá volba typu světlíku a jeho prosklení pochopitelně žádný vliv.

2. Úspory nákladů na klimatizaci

Pásové světlíky ALLUX lze dodat:

 • s prosklením s povrchovou úpravou IR Control, která je schopna cca 2/3 infračervené složky slunečního záření odrazit zpět do venkovního prostoru. V letních měsících se tak významně snižuje přehřívání prostoru.
 • s ventilačními klapkami umožňujícími efektivní odvětrání
 • s elektrickými ventilátory umístěnými v čele světlíku
 • s ventilačními turbínami upevněnými ve vrcholu oblouku světlíku (velmi účinné díky sacímu efektu turbíny, turbínu roztáčí pouze vítr a/nebo komínový efekt)

3. Úspory nákladů na osvětlení

Instalací pásových světlíků ALLUX dojde ke zlepšení prosvětlení zastřešeného prostoru. Přirozené denní světlo je nejzdravějším a nejekologičtějším zdrojem osvětlení. Hygienické požadavky na osvětlení prostoru denním světlem jsou dnes již běžnou normou vyžadovanou pro kolaudaci stavby.

Při použití prosklívacího materiálu s mléčným zabarvením (odstín opál):

 • se dosáhne rovnoměrnějšího rozptýlení světla,
 • zabrání se přímému oslňování pracovníků a
 • dojde k poklesu přehřívání vnitřního prostoru vlivem slunečního záření.

4. Úspory nákladů na údržbu

Hliníková konstrukce našich světlíků (standardní dodávka) je v běžném provozu prakticky bezúdržbová (u ocelových konstrukcí jsou nejpodstatnější složkou náklady na nátěry). Prosklení PC deskami je u obloukových světlíků tzv. samočistící (běžné nečistoty spláchne déšť). Významné je i snížení nákladů na opravy poškozeného prosklení, vzhledem k tomu, že polykarbonátové desky jsou prakticky nerozbitné.

5. Úspory nákladů při výstavbě

Vzhledem k používaným materiálům (hliník, polykarbonát) s nízkou měrnou hmotností a optimální konstrukci pásových světlíků ALLUX je celková hmotnost kompletního výrobku daleko nižší než u starších ocelových konstrukcí prosklených drátosklem.

Z toho vyplývá menší zatížení střešního pláště a tím i snížení nákladů na konstrukci střechy.